demo-attachment-120-location

نشانی ما

قزوین، شهرصنعتی البرز، بلوار فارابی، مجتمع شعبانی 

demo-attachment-118-Group-657

تلفن های تماس

۰۲۸۳۲۲۴۱۷۴۶ ( دفتر فروش )

۰۲۸۳۲۲۴۳۶۷۹ ( مدیریت تولیدی )

۰۹۳۵۱۴۱۳۳۰۶ ( آقای شعبانپور )
demo-attachment-112-clock-2

ساعات کاری

همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۷
به استثنای روز های تعطیل رسمی

لطفا قبل از مراجعه حضوری، هماهنگی لازم به صورت تلفنی صورت گیرد.